zondag 19 september 2021

Gez. Afsluiting Vredesweek

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 19 september 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Gez. Afsluiting Vredesweek
Kerkelijk jaar: 16e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans,
Jan-Kees Vos
Diakenen: Toos Hagers, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Kerk in Actie: Syrië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk (als er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is kindernevendienst en YouthHour
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HOOPVOLLE TOEKOMST
Preek over Jeremia 29: 11

Mededelingen, Stil gebed
Aanvangslied: Psalm 100 : 1,4
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 72 : 2
Gebed
Kindermoment over Ester 1+2
Zingen: Lied 224
Verootmoediging: Lied 836 : 1
Genadeverkondiging            Lied 836 : 3
Gebod: Lied 836 : 4
Gebed om de verlichting van de H. Geest
Schriftlezing 1: Jeremia 29 : 1 + 4-14
Schriftlezing 2: Johannes 14 : 26-27
Zingen: Psalm 130 : 4
Preek
Zingen: Lied 704: 2,3
Gebeden, aansluitend inzameling gaven
Zegen
Filmpresentatie gezamenlijke viering centrumkerken

terug