zondag 19 september 2021

Gez. Afsluiting Vredesweek

Datum: 
 zondag 19 september 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 19 september 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Gez. Afsluiting Vredesweek
Kerkelijk jaar: 16e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans,
Jan-Kees Vos
Diakenen: Toos Hagers, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Kerk in Actie: Syrië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk (als er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is kindernevendienst en YouthHour
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HOOPVOLLE TOEKOMST
Preek over Jeremia 29: 11

Mededelingen, Stil gebed
Aanvangslied: Psalm 100 : 1,4
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 72 : 2
Gebed
Kindermoment over Ester 1+2
Zingen: Lied 224
Verootmoediging: Lied 836 : 1
Genadeverkondiging            Lied 836 : 3
Gebod: Lied 836 : 4
Gebed om de verlichting van de H. Geest
Schriftlezing 1: Jeremia 29 : 1 + 4-14
Schriftlezing 2: Johannes 14 : 26-27
Zingen: Psalm 130 : 4
Preek
Zingen: Lied 704: 2,3
Gebeden, aansluitend inzameling gaven
Zegen
Filmpresentatie gezamenlijke viering centrumkerken

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen