zondag 19 januari 2020

Ochtenddiesnt en aansluitend gez. Afsl.diensten ihkv Week van het Gebed

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 19 januari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    2e zondag na Epifanie
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Monique Burger, Gerrit Koster
Diakenen:    Joke van der Kruk, Jan Peter Leenman
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Martijn Olivier
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk. 
Nevendiensten:    Vanmorgen is er YouthHour en KidsHour


Orde van Dienst
THEMA: JEZUS IN AKTIE
VOLGEN HEM DE VERKEERDE MENSEN?
Preek over Marcus 2: 14

Schriftlezing 1: Marcus 2: 13 - 17
Schriftlezing 2: Jacobus 2: 1 - 13
Aanvangslied:    Psalm   66:    1,3
Na Gods gelofte&groet:    Psalm   66:    5,6,7
Na verootmoediging:    Psalm 103:    3
Na genadeverkondiging:    Psalm 103:    4
Na gebodslezing:    Psalm 103:    5
Voor preek:    Lied 863
Na preek:    Lied 381:    1,3,4
Slotlied:    Lied 885

Gez. Afsl.diensten in het kader van Week van het Gebed
Liederen in afwachting van de zustergemeentes:
Lied 969, Lied 971, Lied 974, Lied 994, Lied 871

 

terug