zondag 19 januari 2020

Ochtenddiesnt en aansluitend gez. Afsl.diensten ihkv Week van het Gebed

Datum: 
 zondag 19 januari 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 19 januari - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    2e zondag na Epifanie
Liturgische kleur:    Groen
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Monique Burger, Gerrit Koster
Diakenen:    Joke van der Kruk, Jan Peter Leenman
Organist:    Ronald de Jong
Koster:    Martijn Olivier
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is tijdelijk verplaatst naar de ruimte naast de keuken in de kerk. 
Nevendiensten:    Vanmorgen is er YouthHour en KidsHour


Orde van Dienst
THEMA: JEZUS IN AKTIE
VOLGEN HEM DE VERKEERDE MENSEN?
Preek over Marcus 2: 14

Schriftlezing 1: Marcus 2: 13 - 17
Schriftlezing 2: Jacobus 2: 1 - 13
Aanvangslied:    Psalm   66:    1,3
Na Gods gelofte&groet:    Psalm   66:    5,6,7
Na verootmoediging:    Psalm 103:    3
Na genadeverkondiging:    Psalm 103:    4
Na gebodslezing:    Psalm 103:    5
Voor preek:    Lied 863
Na preek:    Lied 381:    1,3,4
Slotlied:    Lied 885

Gez. Afsl.diensten in het kader van Week van het Gebed
Liederen in afwachting van de zustergemeentes:
Lied 969, Lied 971, Lied 974, Lied 994, Lied 871

 

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 04 okt 2023 om 12:45

Open Kerk

vr 06 okt 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 07 okt 2023 om 10:00

Ochtenddienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen