zondag 24 januari 2021

Ochtenddienst (online)

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 24 januari 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Gez. Afsl. Week vh Gebed
Kerkelijk jaar:
3e zondag na Epifanie

Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Gerrit Koster, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: René Eshuis, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Kerk in Zoetermeer
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze ochtenddienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: WEES NIET BANG
Preek over Mattheüs 14: 27

Orgelspel
Mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Gods gelofte & groet
Lied: Psalm 111 : 2,6
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 14 : 22-33
Lied: Lied 933
Preek
Lied: Psalm 107 : 12,13
Afkondiging overlijden
Lied: Lied 90a : 1,2,6
Gebeden
Zegen
Orgelspel

terug