zondag 24 januari 2021

Ochtenddienst (online)

Datum: 
 zondag 24 januari 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 24 januari 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Gez. Afsl. Week vh Gebed
Kerkelijk jaar:
3e zondag na Epifanie

Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Gerrit Koster, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: René Eshuis, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Kerk in Zoetermeer
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze ochtenddienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: WEES NIET BANG
Preek over Mattheüs 14: 27

Orgelspel
Mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Gods gelofte & groet
Lied: Psalm 111 : 2,6
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 14 : 22-33
Lied: Lied 933
Preek
Lied: Psalm 107 : 12,13
Afkondiging overlijden
Lied: Lied 90a : 1,2,6
Gebeden
Zegen
Orgelspel

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen