donderdag 18 november 2021

Gemeenteavond Wijkgemeente Oude Kerk

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 20:00 uur

Van harte welkom op de gemeenteavond van donderdag 18 november! Het jaarthema 'Van U is de toekomst' proberen we daar concreet te vertalen naar onze situatie als wijkgemeente. Het gesprek over gemeente-zijn van de gemeenteavond in september krijgt zo een vervolg.
Met het oog op het nieuwe beleidsplan denken we na over wie we zijn als Oude Kerk Gemeente, waar we voor staan en hoe we naar de komende jaren kijken. Wat betekent onze roeping en opdracht voor de zaken die we van waarde vinden en voor de dingen die misschien met het oog op de toekomst anders moeten?
Verder vragen we uw aandacht en meedenken bij de bemensing van de kerkenraad. Op enkele cruciale posten komen lege stoelen, namelijk die van penningmeester en die van scriba (secretaris).

terug
 


Agenda

Viering Heilig Avondmaal

28 nov 2021 om 10:00

Online Vesper 'De Messias'

28 nov 2021 om 18:30

Inloophuis

30 nov 2021 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

30 nov 2021 om 19:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Jan Peter (J.P.) Leenman
T: 079 3317422

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen