zondag 12 november 2023

Ga mee! dienst

Datum: 
 zondag 12 november 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 12 november 2023 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Ga mee! dienst
Kerkelijk jaar: 23e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan Peter Leenman,
Liesbeth Keijnemans
Diakenen: René Eshuis, Loes Landlust
Organist: Jaap van der Giessen
Muzikale medewerking: Oude Kerk Combo
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Kerk in Actie voor Libanon
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst, kleinsten tijdens preek naar consistorie
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: KOM EN ZIE
Schriftlezing: Johannes 1 : 40-51

Aanvangslied            Lied 868 : 1,2
Gods gelofte&groet
Zingen: Lied 868 : 3,5
Gebed
Zingen: Lied 218 : 1,4,5
Gebod: 10 woorden als inrichting van Gods wereld
Zingen: Hemelhoog 429
Schriftlezing: Johannes 1 : 40 - 51
Zingen: Lied 139b
Moment met de kinderen
Zingen: Hemelhoog 503
Preek
Zingen: Psalm 139 : 1,2
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Hemelhoog 445

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen