Aanvraagformulier inlogcode Ledenpagina's

Voor het aanvragen van een inlogcode voor toegang tot de ledenpagina's van het niet openbare deel van de website van de Oude Kerk (het zogeheten 'Intranet') dient u onderstaand formulier in te vullen en te versturen.

Wij wijzen u op de aanvraag van een inlogcode van toepassing zijnde regels en voorwaarden, t.w.:
  • voor toegang tot (een deel van) de ledenpagina's is een inlogcode en wachtwoord benodigd;
  • inlogcodes kunnen uitsluitend worden aangevraagd door geregistreerde leden van Wijkgemeente Oude Kerk;
  • een inlogcode kan worden aangevraagd bij de beheerder van het Intranet m.b.v. het digitale "Aanvraagformulier inlogcode";
  • uitsluitend volledig en correct ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen;
  • aanvragers van inlogcodes ontvangen bericht over de toewijzing of afwijzing van hun aanvraag;
  • de aan aanvrager verstrekte inlogcode is persoonlijk en mag niet aan derden worden doorgegeven;
  • de beheerder van het Intranet Oude Kerk behoudt te allen tijde het recht om de verstrekte toegang tot de ledenpagina's in te trekken;
  • geschillen over afgewezen aanvragen of het intrekken van toegang tot de ledenpagina's worden behandeld door de kerkenraad van de Protestantse Wjkgemeente Oude Kerk. 
  
=========================================================================
 
Aanvraagformulier inlogcode Ledenpagina (Intranet)
Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk


(velden met een * verplicht invullen)

Uw e-mailadres *   
Voornaam  
Voorletters + volledige achternaam *   
Straat + huisnummer *   
Postcode + Woonplaats *   
Bent u ingeschreven als lid van Wijkgemeente Oude Kerk *