Fonds Livestream Fonds Livestream

Het live streamen van de kerkdiensten voldoet, gezien de aantallen personen die kijken, in een grote behoefte. De kerkenraad verkent op dit moment de mogelijkheden om het streamen na de coronaperiode voort te zetten.

Ook gaat een werkgroep met deskundige gemeenteleden aan de slag om te onderzoeken wat er nodig is om dit goed te organiseren.
Het gaat dan om mensen, materialen en de daarbij behorende kosten.

Omdat een aantal gemeenteleden een gift hebben gedaan met bestemming beeld/geluid is besloten een fonds livestream op te richten. De opbrengst hiervan gaat worden gebruikt voor de aanschaf en onderhoud van beeld en geluidsmateriaal.

Als u de behoefte voelt te willen bijdragen kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL40 RABO 0373733739 van de Protestantse Gemeente Zoetermeer wijk 1 onder vermelding van Fonds livestream.


 
terug