Fonds Livestream Fonds Livestream
Update 20-06-2021
In de maand juni heeft de werkgroep Beeld en Geluid een hoge kwaliteit videocamera geïnstalleerd in de Oude Kerk om de beelduitzendingen via de livestream te ondersteunen.

Dit is stap 1 op weg naar een lange termijn oplossing. Deze stap zorgt ervoor dat de webcam op het statief vooraan in de kerk niet meer nodig is.
Verschillende kijkers thuis ervaren meer betrokkenheid tijdens het bekijken van de kerkdienst door de hoge beeldkwaliteit en flexibele cameraposities.Waar er nu nog veel handwerk en specifieke kennis nodig is om een uitzending mogelijk te maken, streven we naar een totaaloplossing die gebruikersvriendelijk en zoveel als mogelijk toekomstbestendig is.
Door de werkgroep, die bestaat uit Ron, Bas, Peter, Ton, Jan en Christiaan, wordt gewerkt aan een breder voorstel om dit te realiseren.Hartelijk dank aan gulle gevers die met hun bijdrage aan het Fonds livestream de aanschaf van de nieuwe camera mogelijk hebben gemaakt.


Update 18-04-2021
Het live streamen van de kerkdiensten voldoet, gezien de aantallen personen die kijken, in een grote behoefte. De kerkenraad verkent op dit moment de mogelijkheden om het streamen na de coronaperiode voort te zetten.

Ook gaat een werkgroep met deskundige gemeenteleden aan de slag om te onderzoeken wat er nodig is om dit goed te organiseren.
Het gaat dan om mensen, materialen en de daarbij behorende kosten.

Omdat een aantal gemeenteleden een gift hebben gedaan met bestemming beeld/geluid is besloten een fonds livestream op te richten. De opbrengst hiervan gaat worden gebruikt voor de aanschaf en onderhoud van beeld en geluidsmateriaal.

Als u de behoefte voelt te willen bijdragen kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL40 RABO 0373733739 van de Protestantse Gemeente Zoetermeer wijk 1 onder vermelding van Fonds livestream.


 
terug