zondag 26 november 2023

Eeuwigheidszondag

Datum: 
 zondag 26 november 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 26 november 2023 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Eeuwigheidszondag
Kerkelijk jaar: Laatste zondag kerkelijk jaar
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Toos Hagers, Eric Caspers
Organist: Arie Vooijs
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Hospice
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen Kindernevendienst 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HERE, HELPER, HOEDER
Preek over Psalm 121: 7, 8
Dienst van gedachtenis gestorvenen

Aanvangslied     Lied 91a: 1
Gods gelofte&groet
Zingen Lied 91a: 2,3
Gebed
Schriftlezing 1: Psalm 121
Zingen Psalm 121:    1,2
Schriftlezing 2: Openbaring 7: 9 - 17
Zingen Psalm 121:    3,4
Preek
Zingen Lied 726: 1,4,5
Gedachtenis
Zingen Lied 247:    3,5
Lied Sela door Helma De mensen die we missen
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied Lied 913
Buiten: Psalm 73: 9

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen