zondag 20 november 2022

Eeuwigheidszondag

Datum: 
 zondag 20 november 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 20 november 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Eeuwigheidszondag
Kerkelijk jaar: Laatste zondag kerkelijk jaar
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Jan Peter Leenman
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Cantorij
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Hospice Zoetermeer
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: THUIS KOMEN
Preek over Genesis 50: 25 en 2 Korinte 5:1

Aanvangslied: Psalm 23 : 1,3
Gods gelofte & groet
Voor Kindermoment Lied 23c
Zingen met de kinderen: Hemelhoog 258
Gebed
Cantorij: Kyrië (van Gounod)
Schriftlezing 1: Genesis 50 : 22-26
Zingen met Cantorij: Lied 728 : 1C,2C,3allen
Schriftlezing 2: 2 Korinthe 4:16 - 5:10
Voor preek: Psalm 4 : 3
Na preek, met Cantorij: Lied 725  : 1C,2C,3allen,4allen
Gedicht
Gedachtenis gestorvenen
Voor Geloofsbelijdenis: Lied 23b : 1,2,3
Zingen: Lied 23b : 4,5
Gebeden
Slotlied: Lied 801 : 1,3,7,8

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen