zondag 21 november 2021

Eeuwigheidszondag

Datum: 
 zondag 21 november 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 21 november 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Eeuwigheidszondag
Kerkelijk jaar: Laatste zondag kerkelijk jaar
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Joop Schrier
Diakenen: René Eshuis, Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Cantorij o.l.v. Ronald de Jong en Helma Nieuwstad begeleid door Christiaan Verschoor
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er KidsHour in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GEBORGEN EN GETROOST
Preek over Openbaring 7: 17
Gedachtenis van de gestorvenen

Mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 139: 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 139: 11
Gebed
Schriftlezing 1: Psalm 23
Helma Nieuwstad: “Een weg naar U”
Schriftlezing 2: Openbaring 7: 9 - 17
Zingen met cantorij: Lied 91a: 1C,2C,3allen
Preek
Zingen: Lied 727: 1a,2C,3a,4C,8a,10a
Cantorij: Ave Verum
Gedachtenis gestorvenen
Zingen: Lied 730: 1,2
Helma Nieuwstad: “Ik zal er zijn”
Gebeden
Slotlied: Lied 426: 1C,2C,2a
Zegen

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen