zondag 22 november 2020

Kerkdienst - Eeuwigheidszondag

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 22 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: Laatste zondag kerkelijk jaar
Eeuwigheidszondag
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Wim Goudriaan
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Gevangenenzorg Nederland
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er KidsHour in de Herberg 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
GELUKKIG WIE IN DE HEER STERVEN
Preek over Openbaring 14: 13

Mededelingen & Aansteken paaskaars
Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 90: 1
Na Gods gelofte&groet: Psalm 90: 2
Gebed
Schriftlezing 1: Mattheüs 22 : 31-32
Lied: Lied 964
Romeinen 14: 7-9
Lied: Lied 732
Schriftlezing 2: Openbaring 14 : 6-13
Lied: Lied 736
Na preek: Lied 727 : 1,2,4,10
Gedachtenis overledenen + afkondiging overlijden
Lied: Hemelhoog 10
Geloofsbelijdenis: Lied 340b
Gebeden
Slotlied: Psalm 116 : 3,4
 ​​​​​​​​​​​​​​

terug