EEN GOUDEN TEAM EEN GOUDEN TEAM
Bij de oplevering van de toren waren alle deelnemers aan de bouwvergaderingen aanwezig. Hier poseren ze onder de toren bij de ingang van de kerk. Het gaat om vertegenwoordigers van architect Van Hoogevest, van aannemer De Bonth van Hulten, van Bouwcommissie en college van kerkrentmeesters, plus van de subsidiegevers. Ze hebben elkaar oprecht lof toegezwaaid voor een uitstekende samenwerking.
terug