DUURZAME LEIEN DUURZAME LEIEN
Een deel van de leien voor de nieuwe toren is blijkens de kerkrekening van 1640 geleverd door Jan Willemsz. van der Pluijm, leidekker in Leiden, bij elkaar voor ongeveer 5 gulden. Hij had de kerk al vaker leien en nagels (ofwel spijkers) geleverd. Deze leidekker, die leefde van omstreeks 1566 tot 1644, was oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Friesland en woonde in Leiden aan de Nieuwsteeg, in de buurt van de Pieterskerk.
De meeste leien echter, namelijk 4.000, werden aangekocht bij Dirck Joosten uit Dordrecht. Deze man komen we tegen als molensteenhouwer. De prijs was 63 gulden 2 stuiver. Kerkmeester Cornelis Andriesz.  van Alphen uit Zegwaard deed de reizen en de  inkopen. De leien moesten worden geteld, vervoerd en de toren opgedragen. Ook dat is in de rekeningen terug te vinden. Zelfs het bier voor de werklieden!
terug