DONEREN AAN DE RESTAURATIE DONEREN AAN DE RESTAURATIE
Als u wat wilt doneren voor de restauratie:
kleine bedragen zijn groots, grotere bedragen ook zeer welkom! Bankrekeningnummer
NL 52 FVLB 0635803429
ten name van Protestantse Gemeente Zoetermeer inz. wijk 1 onder vermelding van Toren.
terug