Inloggen Inloggen

Klik op het symbool of hier om naar het inlogscherm te gaan
 
Aanvragen inlogcode Aanvragen inlogcode
Voor het invullen van het aanvraagformulier voor een inlogcode: KLIK HIER
 
Ledenpagina's Wijkgemeente Oude Kerk Ledenpagina's Wijkgemeente Oude Kerk
De ledenpagina's zijn bestemd voor gemeenteleden van wijkgemeente Oude Kerk en bevinden zich het niet openbare deel van deze website. 

Toegang tot de ledenpagina's:
Voor het verkrijgen van toegang tot de ledenpagina's van Wijkgemeente Oude Kerk, bijvoorbeeld voor het weekbericht of het gemeenteboek, zijn bepaalde regels en voorwaarden van toepassing, t.w.:
  • voor toegang tot (een deel van) de ledenpagina's is een inlogcode en wachtwoord benodigd;
  • inlogcodes kunnen uitsluitend worden aangevraagd door geregistreerde leden van Wijkgemeente Oude Kerk;
  • een inlogcode kan worden aangevraagd bij de beheerder van het Intranet d.m.v. het digitale formulier "Aanvraag inlogcode Ledenpagina's";
  • uitsluitend volledig en correct ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen;
  • aanvragers van inlogcodes ontvangen bericht over de toewijzing of afwijzing van hun aanvraag;
  • de aan aanvrager verstrekte inlogcode is persoonlijk en mag niet aan derden worden doorgegeven;
  • de beheerder van het Intranet Oude Kerk behoudt te allen tijde het recht om de verstrekte toegang tot de ledenpagina's in te trekken;
  • geschillen over afgewezen aanvragen of het intrekken van toegang tot de ledenpagina's worden behandeld door de kerkenraad van Wjkgemeente Oude Kerk.