Kring Bijbelkennis voor gemeenteleden

Een aantal (jonge) gemeenteleden heeft te kennen gegeven te willen groeien in Bijbelkennis. Voor hen komt er een cursus, waarin getracht wordt een overzicht te krijgen van de opbouw van de Bijbel en de belangrijkste lijnen in de boodschap van de Bijbel. 1. De eerste avond gaat over het ontstaan van de Bijbel, menselijke boeken door God gegeven, en de opbouw van de Testamenten. 2. De Thora. 3. De historische boeken. 4. De Psalmen. 5. De profeten. 6. De evangeliën en de Handelingen. 7. De brieven van Paulus. 8. De katholieke brieven en de Openbaring. Deze kring is een voortzetting van de Kring Jonge Gemeenteleden, maar deze staat open voor een ieder, die in korte tijd meer van de Bijbel wil weten.

Voor informatie en/of vragen over deze kring, mail naar ds. Kees Wesdorp: 

terug

Agenda

Open Kerk

vr 02 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 03 jun 2023 om 10:00

Heilig Avondmaal

zo 04 jun 2023 om 10:00

YouthHour

zo 04 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen