Leerhuis - Maandelijks

Leven als christen in deze wereld
Daarover is in de vroegste tijd van het Christendom een geschrift overgeleverd, gericht aan ene Diognetus. Het is de eerste verdediging van het christelijk geloof tegen heidense en Joodse aantijgingen. Daarin wordt een (ideale) beschrijving gegeven van de houding en de levensstijl van de christenen in die tijd. Dit geschrift wordt gerekend onder de Apostolische Vaders, een groep geschriften uit de laatste tijd van het Nieuwe Testament en vlak daarna. Dat maakt het interessant en leerzaam om voor ons, christenen in deze tijd, om onze houding na te gaan die wij in deze wereld innemen.

Plaats: nog niet bekend
Inleider: Kees Wesdorp
Datum: Maandag 30 september 2019
Tijd: 20:00 uur
Kosten: geen

Leven met de dood als naderende werkelijkheid
Van Jacqueline van der Waals zingen wij regelmatig het lied: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand. Van der Waals had een ziekte waarvan zij wist dat zij daaraan zou sterven. Haar gevoelens en haar geloof heeft zij onder woorden gebracht in een aantal indrukwekkende gedichten. Lezenswaardige en behartenswaardige gedichten om ook zelf je eraan op te trekken.

Plaats: nog niet bekend
Inleider: Kees Wesdorp
Datum: Maandag 28 oktober 2019
Tijd: 20:00 uur
Kosten: geen

Geloofsgetuigen
In de geschiedenis zijn er geloofsgetuigen geweest die hun leven voor Christus over gehad hebben, en tot in onze tijd worden er christenen om hun geloof gedood. In de vroegste tijd werden er Acta opgemaakt, verslagen van gevangenneming, verhoor en executie van geloofsgetuigen. Een beroemd verslag is dat van het martelaarschap van Polycarpus.

Plaats: nog niet bekend
Inleider: Kees Wesdorp
Datum: Maandag 25 november 2019
Tijd: 20:00 uur
Kosten: geen

Geloofsoverdracht?
Hoe zeggen we het onze kinderen dat en wat wij geloven. Wat en hoe brengen wij het naar buiten? Israël ontving daaromtrent voorschriften in bijvoorbeeld Deuteronomium 6 en Psalm 78. Al van jongs af aan wordt het Joodse kinderen en jongeren ingeprent. Wij merken, dat wij er ver vanaf staan en dat onze jeugd niet te motiveren lijkt. Is dat zo? Hoe moeten wij hen bereiken? Welke consequenties heeft dat voor ons houding en onze erediensten?

Plaats: nog niet bekend
Inleider: nog aan te kondigen
Datum: Maandag 27 januari 2020
Tijd: 20:00 uur
Kosten: geen

De Toekomst van Christus
Men vraagt zich af of wij in de eindtijd leven. Deze vraag kan bevestigend beantwoord worden, alleen dat roept weer de vraag op, wat we ermee bedoelen dat we nu in de eindtijd leven. Wat zegt de Bijbel over de eindtijd? Daarin zijn drie periodes te onderscheiden.

Plaats: Nieuwe aanbouw Oude Kerk
Inleider: Kees Wesdorp
Datum: Maandag 24 februari 2020
Tijd: 20:00 uur
Kosten: geen

Opstanding der doden in de muziek van Gustav Mahler
Mahler is in zijn muziek veel met de werkelijkheid van de dood bezig geweest, maar ook met de opstanding. Op een tekst van Friedrich Gottlieb Klopstock heeft hij muziek gemaakt, die onovertroffen mooi en heerlijk is. De tekst lezen wij en de muziek beluisteren wij.

Plaats: Nieuwe aanbouw Oude Kerk
Inleider: Kees Wesdorp
Datum: Maandag 30 maart 2020
Tijd: 20:00 uur
Kosten: geen

Maandag 27 april is het Koningsdag. Dan geen Leerhuis.

terug

Agenda

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 26 jun 2024 om 12:45

Open Kerk

vr 28 jun 2024 om 14:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen