Onze kerkrentmeesters Onze kerkrentmeesters

De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit:

Ouderling-kerkrentmeesters:
Vacature- voorzitter
dhr. Fred (A.J.) Jansen - penningm.
dhr.  Taco (T.) Duijf
dhr. Joop (J.C.) Schrier

Kerkrentmeesters (niet ambtsdragers):
dhr. Bart (B.) Burger
dhr. Ron (R.H.J.) Orta
vacature

terug