Moderamen Moderamen

Het Moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad bestaat uit:

 
Voorzitter : Jan-Kees (C.J.W.) Vos
Laurierzoom 1
2719 HJ  Zoetermeer
telefoon: 079 3420789
 
Assessor : ds. C.H. (Kees) Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD Zoetermeer
telefoon: 079 3163454
vrije dag predikant: dinsdag
 
Scriba
 
: dhr. Jan Peter (J.P.) Leenman (diaken)
Pitrusvaart 10, 2724 VC Zoetermeer
telefoon: 079 3317422

 
Ouderling : mw. M.W. (Marja) van den Boomgaard-Roos
Dublinstraat 265
2713 HT Zoetermeer
telefoon: 06 22512609
 
Ouderling-kerkrentmeester   Jaap van der Giessen

 

terug