Handelingen 2 voor en door gemeenteleden Handelingen 2 voor en door gemeenteleden

Met dank aan alle gemeenteleden die hebben meegewerkt. Speciale dank aan Kees Wesdorp en Ton van den Boomgaard voor de opnames en montage.
terug