WELKOM OP ONZE WEBSITE WELKOM OP ONZE WEBSITE
Wij heten u welkom op de website van de Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk. Wij maken deel uit van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Via deze website informeren wij u graag over wie wij zijn en wat wij doen als onderdeel van de Gemeente van Christus. U bent natuurlijk ook van harte welkom in onze kerkdiensten. Dat geldt ook voor jeugd en jonge gezinnen. 

Onze deuren staan voor u open, iedere zondag om 10.00 uur! 
 
Project Wijkgebouw De Herberg Project Wijkgebouw De Herberg
Plannen worden werkelijkheid!
De bouwactiviteiten voor ons wijkgebouw zijn in volle gang. De realisatie van de Nieuwbouw aan Oude Kerk betekent voor onze wijkgemeente een forse uitbreiding van de gebuiksmogelijkheden van ons kerkgebouw. Op de gemeenteavond van november is duidelijk geworden dat de aanbouw verder bekend zal worden onder de naam: De Herberg.

Klik hier om alles te lezen en te zien over de voortgang in realisatie van ons wijkgebouw De Herberg. Voor met name de inrichting van het gebouw is nog veel geld nodig, daarom worden in de komende tijd verschillende acties georganiseerd.
Giften zijn zeer welkom op:

NL40 RABO 0373 733 739 t.n.v. Prot. Gemeente Zoetermeer inz. Wijk 1, o.v.v.: De Herberg

De aannemer verwacht voor het einde van dit jaar het gebouw te kunnen opleveren. Daarna kunnen onze vrijwilligers beginnen met de afwerking en inrichting. We hopen De Herberg eind februari 2020 in gebruik te nemen.