Privacyverklaring

Verwijzingen:
  • Voor de privacyverklaring omtrent de verwerking van persoonsgegevens van leden van wijkgemeente Oude Kerk wordt verwezen naar het Privacystatement van de Protestantse Gemeente Zoetermeer 
  • Voor de van toepassing zijnde regels voor het cameratoezicht van de Oude Kerk wordt verwezen naar het Protocol Cameratoezicht Oude Kerk
  • Zie onderstaand de van toepassing zijnde privacyverklaring op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk
     

Privacyverklaring website Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk


Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk
Dorpsstraat 59
2712 AD  Zoetermeer

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk, deel uitmakend van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier Op de website aan Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk verstrekt. Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig

Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk Is toegestaan, wettelijk verplicht Is en/of noodzakelijk Is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard Is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen

Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig Is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag Op de website. Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens In te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk (zie bovenstaand postadres) en deze zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

terug

Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen