zondag 5 november 2023

Dankdienst Gewas en Arbeid

Datum: 
 zondag 5 november 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 5 november 2023 - 10:00 uur
Bijzonderheden:     Dankdienst Gewas en Arbeid
Kerkelijk jaar:     22e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur:     Groen
Voorganger:     ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:     Marja v.d. Boomgaard,         Jan Peter Leenman
Diakenen:    Toos Hagers, Ria Kamp
Organist:     Ronald de Jong
Koster:     Gerrit Koster
1e Collecte:     Dorcas
2e Collecte:     Eredienst
3e Collecte:     Wijkwerk
Bussen bij de uitgang:     Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:     Oppasdienst is in de ruimte         naast de keuken in de kerk
Nevendiensten:     Er is Kindernevendienst en         Jonge Kerk in De Herberg
Live luisteren / kijken:     Live mee te luisteren via de         kerkomroep, en via de         livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: LOOF DE HERE, ZOEK ZIJN KONINKRIJK
Preek over Psalm 103: 2 en Matteüs 6: 33

Aanvangslied:    Psalm 67 : 1
Gods gelofte & groet
Zingen    Psalm 67 : 3
Gebed
Moment met de kinderen
Zingen    Hemelhoog 327    (Diep, diep)
Schriftlezing 1:     Psalm 103 : 1-5 + 8-18 + 22
Zingen    Psalm 103 : 2,7
Schriftlezing 2:     Matteüs 6 : 25-34
Zingen    Lied 905 : 2,3
Preek
Zingen    Lied 910 : 1,3
Geloofsbelijdenis gezongen: Lied 340b
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied    Lied 981 : 1,2,5

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen