zondag 6 november 2022

Ochtenddienst - Dankdienst Gewas en Arbeid

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 6 november 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Dankdienst Gewas en Arbeid
Kerkelijk jaar: 21e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Jaap van der Giessen
Diakenen: René Eshuis, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Kerk in Actie voor Pakistan
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er KidsHour en Jonge Kerk in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DANKBAARHEID IN PRAKTIJK
Preek over Lukas 19: 8

Aanvangslied: Psalm 103 : 1,2
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 67 : 3
Geloofsbelijdenis - artikel. 13 Ned. Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 719 : 1,4,5
Gebed
Schriftlezing 1: Matteüs 5 : 38-48
Zingen: Lied 310 : 3,4,5
Schriftlezing 2: Lukas 19 : 1-10
Aansluitend: Lied 195
Zingen: Lied 718
Preek
Zingen: Lied 717
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 225

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 21 mrt 2023 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 21 mrt 2023 om 19:15

Repetitie Cantorij

di 21 mrt 2023 om 20:00

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 22 mrt 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen