zondag 6 november 2022

Ochtenddienst - Dankdienst Gewas en Arbeid

Datum: 
 zondag 6 november 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 6 november 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Dankdienst Gewas en Arbeid
Kerkelijk jaar: 21e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Jaap van der Giessen
Diakenen: René Eshuis, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Kerk in Actie voor Pakistan
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er KidsHour en Jonge Kerk in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DANKBAARHEID IN PRAKTIJK
Preek over Lukas 19: 8

Aanvangslied: Psalm 103 : 1,2
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 67 : 3
Geloofsbelijdenis - artikel. 13 Ned. Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 719 : 1,4,5
Gebed
Schriftlezing 1: Matteüs 5 : 38-48
Zingen: Lied 310 : 3,4,5
Schriftlezing 2: Lukas 19 : 1-10
Aansluitend: Lied 195
Zingen: Lied 718
Preek
Zingen: Lied 717
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 225

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen