zondag 7 november 2021

Dankdienst Gewas en Arbeid

Datum: 
 zondag 7 november 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 7 november 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Doopdienst en Dankdienst
Kerkelijk jaar: 23e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Peter Bins
Diakenen: Eric Caspers, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Kerk in Actie: Guatemala
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanochtend is er Kindernevendienst en YouthHour in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GODS GROTE OOGST
Preek over 1 Korinthe 15: 42-44

Aanvangslied: Psalm 67: 1
Na Gods gelofte&groet:Psalm 67: 3
Kindermoment, Dooponderwijzing
Levi wordt binnengebracht
Zingen: Lied 348: 1,2,3
Doopgebed
Doopgelofte ouders en doopgetuigen
Keuzelied doopouders: Lied 935
Na de Doop: Lied 363
Dankzegging
Afsluiting doopviering: Lied 348: 6,9
Schriftlezing 1: 1 Korinthe 15: 35-39 en 42-45
Zingen: Lied 716
Schriftlezing 2: Openbaring 21 : 1-5
Voor preek: Lied 753 : 1,2,3
Na preek: Lied 766 : 1,3
Afkondiging overlijden: Lied 23b : 2
Gebeden, Inzameling gaven
Slotlied: Lied 725 : 3,4

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen