zondag 1 november 2020

Dankdienst Gewas en Arbeid

Datum: 
 zondag 1 november 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 1 november - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: 21e zondag na Trinitatis
Dankdienst Gewas en Arbeid
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard
Jan-Kees Vos
Diakenen: Ria Kamp, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Kerk in Actie: Indonesië
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Kindernevendienst in Herberg 
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: SCHATTEN EN LIEFDEGAVEN
Aansteken paaskaars, Stil gebed
Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 67 : 1,3
Na Gods gelofte&groet: Psalm 27 : 5
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 25 : 31-46
Voor preek: Lied 718
Preek over Mattheus 25: 40
Na preek: Lied 907 : 1,3
Na regel der dankbaarheid:Psalm 19 : 4
Gebeden
Reformatielied: Lied 722
Zegen

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen