Kerkdiensten en samenkomsten

Beelduitzendingen
Kerkdiensten worden uitgezonden met beeld en geluid. Klik hier om de uitzendingen terug te kijken.

Kerkomroep
Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook te volgen via de kerkomroep.

Jeugdwerk
In de agenda zijn alle aanverwante jeugdactiviteiten op zondag, zoals KidsHour, YouthHour en Jonge Kerk te vinden. Daarnaast is er elke zondag kindernevendienst en kinderoppas. 

Omgangsregels in verband met corona

Opheffen coronamaatregelen
Per 25 februari zijn de belangrijkste coronamaatregelen vervallen. Voor onze kerkdiensten en andere activiteiten betekent dat dat de verplichting om 1,5 meter afstand te houden en de een mondkapje te dragen bij verplaatsing vervalt. Aangezien het virus niet weg is, is het advies om elkaar de ruimte te geven, 1,5 meter blijft een veilige afstand, en een mondkapje te dragen op drukke plekken. En verder nog altijd: thuisblijven bij klachten, handen wassen, geen handen schudden, niezen in de elleboog en goed ventileren.
We moeten rekening blijven houden met de kwetsbaren onder ons. Maar ook anderen blijven graag nog even voorzichtig. De kerkenraad heeft daarom gemeend dat het verstandig is om de komende periode (t/m mei) de huidige 1,5 meter opstelling in de kerkzaal te handhaven. Kerkgangers wordt verzocht om nog minimaal 1 stoel tussenruimte open te laten. Zo kunnen we elkaar voldoende ruimte laten. De kinderen kunnen weer tijdens de dienst naar de kindernevendienst in De Herberg en keren voor de zegen weer terug. Daarnaast zullen de collectes weer via twee rondgangen in de dienst worden gehouden, waarbij de diakenen door de rijen gaan en de collectezak voorhouden (u hoeft de zak dus niet door te geven). Na afloop van de dienst zal de predikant ons weer begroeten in de torenhal (we schudden echter geen handen). Ten slotte is er weer gelegenheid tot koffiedrinken en onderlinge ontmoeting na afloop van de dienst in De Herberg. Ook daar vragen we u en jou om zelf voorzichtig te blijven en elkaar de ruimte te laten.
terug

Agenda

YouthHour

zo 26 jun 2022 om 10:00

Ochtenddienst

zo 26 jun 2022 om 10:00

Inloophuis

di 28 jun 2022 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 jun 2022 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen