Catechisatie op woensdagavond Catechisatie op woensdagavond

Op woensdagavond is er catechisatie voor de jongeren van onze gemeente. Er zijn twee leeftijdsgroepen. Beide groepen hebben op dezelfde woensdag catechisatie. De data staan vermeld in de agenda van op de website en worden iedere week aan het begin van de kerkdienst via de beamer geprojecteerd. 

We hopen dat deze avonden je helpen met alles waar je in het dagelijks leven mee te maken hebt, en met de keuzes die je moet maken voor nu, en voor je toekomst. En we hopen natuurlijk dat je ontdekt dat de Bijbels nog steeds heel belangrijke dingen voor ons leven van nu te zeggen heeft.

Regelmatig wordt ter verduidelijking van de les gebruik gemaakt van filmmateriaal of internet, of af en toe een gast die vanuit eigen ervaring een onderwerp kan toelichten.

Alle groepen hebben hun vaste plek in Dorpsstraat 57. Het is fijn om te merken dat de jeugd heel trouw komt. We hopen dat de jongeren door deze bijeenkomsten niet alleen een en ander leren over geloof en de kerk, maar ook verbondenheid met elkaar ervaren. 
 
Het is fijn om met de jongeren in gesprek te zijn over geloof, kerk en dagelijks leven. Hoe wil God dat we in het leven staan? Waar lopen we tegen aan, wat vinden we moeilijk? Het allerbelangrijkst is misschien nog wel dat de jongeren iedere keer bij God gebracht worden in gebed en dat er een zegen voor hen wordt gevraagd. Ze staan niet alleen!

Een hartelijk groet,
de catechese-commissie
terug