zondag 14 april 2019

Cantatedienst

Datum: 
 zondag 14 april 2019
Tijdstip: 
 18:30

Cantatedienst - zondag 14 april - 18.30 uur
Kerkelijk jaar:    6e zondag na 40 dagentijd, Palmzondag, Cantatedienst
Liturgische kleur:    Paars
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Taco Duijf, Roel Wildemans
Diakenen:    Ria Kamp, Liesbeth Keijnemans
Organist:    Ronald de Jong
Muzikale medewerking:    Projectkoor Oude Kerk
Koster:    Kobus Laban
1e Collecte:    Kosten Cantatedienst
2e Collecte:    -
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze avonddienst 

Welkom voor de Koning van de Hemel

Cantate 182 Himmelskönig, sei willkommen bezingt het Evangelie van Palmzondag over de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem (Matteüs 21:1-9). En Bach nodigt ook ons uit: moge Jezus als Koning van de Hemel in ons hart even feestelijk worden ontvangen als in Jeruzalem. Ons is een lofzang in de mond gegeven, al gaat de opgang naar Jeruzalem door een diep dal: Heden hosanna, morgen kruisig Hem! (Lied 556). Zondagavond 14 april voert het Projectkoor Oude Kerk onder leiding van Ronald de Jong – samen met solisten en musici – deze cantate uit. De cantatedienst wordt geleid door ds. C.H. Wesdorp. U bent van harte welkom om deze bijzondere dienst in de Oude Kerk (Dorpsstraat 59, 18.30 uur) mee te beleven! Zie ook: www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor

De volledige liturgie van deze Cantatedienst is via deze link te downloaden.

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen