zondag 12 maart 2023

Bidstond voor gewas en arbeid

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 12 maart 2023 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Bidstond gewas en arbeid
Kerkelijk jaar: 3e zondag 40-dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Jaap van der Giessen
Diakenen: Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Gevangenenzorg Nederland
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: UITSTEL VAN EXECUTIE
Preek over Lukas 13: 6 - 9

Aanvangslied: Psalm 33 : 2
Gods gelofte & groet
Samen zingen: Psalm 33 : 5
Moment met de kinderen
Projectlied: Wie zeg jij dat ik ben
Verootmoediging: Psalm 143: 1,2
Genadeverkondiging
Zingen: Psalm 143 : 8
Gebod
Zingen: Lied 912 : 1,2
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Uitleg bloemschikking
Schriftlezing: Lukas 13: 6 - 9 + 18-21
Voor preek: Lied 981
Na preek: Lied 547
Gebeden, aansluitend Inzameling van de gaven
Slotlied: Psalm 33: 7,8

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 21 mrt 2023 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 21 mrt 2023 om 19:15

Repetitie Cantorij

di 21 mrt 2023 om 20:00

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 22 mrt 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen