zondag 13 maart 2022

Bidstond voor gewas en arbeid

Datum: 
 zondag 13 maart 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 13 maart 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Bidstond voor gewas en arbeid
Kerkelijk jaar: 2e zondag 40-dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Peter Bins
Diakenen: Jan Peter Leenman, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Kerk in Actie voor Bangladesh
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: AAN U, HEER, ONTLEENT HET BROOD ZIJN LEVEN
Preek over Johannes 6: 27

Mededelingen, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied            Psalm 25: 2
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 25: 4,7 (Reminiscere)
Kindermoment
Zingen projectlied “Ga je met ons mee”
Verootmoediging, Genadeverkondiging, Gebodslezing
Zingen: Lied 536: 1,4
Gebed om de leiding van de H. Geest
Schriftlezing 1: Johannes 6: 1 - 15
Zingen: Lied 234
Schriftlezing 2: Johannes 6: 25 - 35
Voor preek: Lied 653: 1,2
Na preek: Lied 687: 3
Gebeden
Slotlied: Lied 534: 3

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 04 okt 2023 om 12:45

Open Kerk

vr 06 okt 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 07 okt 2023 om 10:00

Ochtenddienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen