zondag 7 maart 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 7 maart 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 7 maart 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Bidstond voor gewas en arbeid
Kerkelijk jaar: 3e zondag 40 dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: René Eshuis, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Voedselbank
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: BLOED-AKKER
Preek over Mattheus 27: 8

Mededelingen
Orgelspel
Gods gelofte & groet
Psalm van de zondag: Psalm 25 : 7 (Oculi)
Filmpje kindernevendienst
Verootmoediging
Lied: Psalm 62 : 6,7
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 27 : 1- 10
Lied: Psalm 74 : 9,10,13
Preek
Orgelspel
Lied: Lied 561 : 1,2,4
Gebeden
Slotlied: Lied 544 : 1,3
Zegen

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen