zondag 8 maart 2020

Kerkdienst - Bidstond voor gewas en arbeid

Datum: 
 zondag 8 maart 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 8 maart - 10.00 uur
Kerkelijk jaar:    Bidstond voor gewas en arbeid
Liturgische kleur:    Paars
Voorganger:    ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen:    Fred Jansen, Gerrit Koster
Diakenen:    Toos Hagers, Jan Peter Leenman
Organist:    Ronald de Jong
Muzikale medewerking:    Cantorij Oude Kerk
o.l.v. Ronald de Jong
Koster:    Hans de Bruin
1e Collecte:    Diaconie
2e Collecte:    Instandhouding Eredienst
3e collecte:    Wijkwerk
Bussen bij uitgang:    Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas:    De oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk.
Nevendiensten:    Vanmorgen is er KidsHour en YouthHour in de Herberg

Orde van Dienst
THEMA: HEILIG OFFEREN OF HET HEILIGE OPOFFEREN
Preek over Marcus 14: 6  (1 - 11)

Schriftlezing 1: Mattheus 17 : 1 - 8
Schriftlezing 2: Marcus 14 : 1 - 11

Aanvangslied:    Psalm 25  : 4, daarna 3
Na Gods gelofte&groet:    Lied 274 : 1C,2C,3a
Verootmoediging:    Psalm   23 : 1a
Genadeverkondiging:    Psalm   23 : 2C
Gebod:    Psalm 23 : 3a
Na Schriftlezing 1:    Lied 545 : 1C,2C,3a,4C,5a
Na Schriftlezing 2:    Lied 563 : 1,4
Na preek:    Lied 561 : 1,2,4
Cantorij:    Gounod, Ave Verum
Slotlied:    Psalm 145 : 5
 

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 06 dec 2023 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 07 dec 2023 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 08 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 09 dec 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen