Beroepingsprocedure nieuwe predikant

Eind april 2024 hebben we toestemming ontvangen van het breed moderamen van de classis Zuid-Holland (Noord) om te starten met de beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant. De beroepingscommissie kan dus aan de slag. Eerstvolgende stap in het proces is dat een advieslijst wordt opgevraagd bij het Mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk Nederland met de namen van kandidaten die in aanmerking zouden kunnen komen voor een beroep. 
Daarnaast kunt u/ kun jij als gemeentelid namen aandragen van kandidaten die wat u/jou betreft geschikt zouden zijn als predikant voor de Oude Kerk. Dat kan, voorzien van een (korte) motivering en onder vermelding van uw/jouw naam, tot uiterlijk 25 mei a.s. bij de voorzitter van de beroepingscommissie (voor contactgegevens zie het weekbericht) of bij de scriba. Om aan te geven welke type predikant we zoeken heeft de kerkenraad een profielschets opgesteld. Die is te lezen via bijgaande link.
 
terug

Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen