zondag 22 januari 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 22 januari 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 22 januari 2023 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Begin Gebedsweek
Kerkelijk jaar: 3e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Jan Peter Leenman
Diakenen: Loes Landlust, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Kerk in Actie: Nederland speelt Sirkelslag
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: VERLOS ONS VAN DE BOZE
Preek over Lukas 4: 13

Aanvangslied: Psalm 91 : 1
Zingen: Psalm 91 : 5
Na kindermoment: Hemelhoog 621
Voorbereiding Heilig Avondmaal 1
Zingen: Psalm 5 : 1
Voorbereiding Heilig AvondmaalA 2
Zingen: Psalm 5 : 3
Voorbereiding Heilig Avondmaal 3
Voor gebed: Psalm 5 : 6,7
Schriftlezing 1: Lukas 4 : 1-13
Schriftlezing 2: Efeziërs 6 : 10-18
Voor preek: Lied 91a : 1,3
Na preek: Lied 370 : 2,3
Na afkondiging overlijden: Psalm 71: 2
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 968 : 3,5

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen