zondag 30 januari 2022

Avonddienst

Datum: 
 zondag 30 januari 2022
Tijdstip: 
 18:30
Locatie: 
 Oude Kerk

Avonddienst - zondag 30 januari 2022 - 18:30 uur
Bijzonderheden: Voortzetting H.A. / Dankzegging
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Jan-Kees Vos
Diakenen: Loes Landlust, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live mee te luisteren via de kerkomroep

Orde van Dienst
THEMA: HET BROOD DAT LEVEN GEEFT
Preek over Johannes 6: 48

Mededeling, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 111: 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 111: 3
Voorbereiding HA
Gezongen geloofsbelijdenis Lied 340b
Viering: Lied 375: 1
Schriftlezing: Johannes 6: 32 - 40 + 44 - 51
Voor preek: Lied 653: 2
Na preek: Lied 687: 3
Gebed
Collecteafkondiging diaken
Slotlied: Lied 704: 3

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen