zondag 30 januari 2022

Avonddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 18:30

Avonddienst - zondag 30 januari 2022 - 18:30 uur
Bijzonderheden: Voortzetting H.A. / Dankzegging
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Jan-Kees Vos
Diakenen: Loes Landlust, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live mee te luisteren via de kerkomroep

Orde van Dienst
THEMA: HET BROOD DAT LEVEN GEEFT
Preek over Johannes 6: 48

Mededeling, Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 111: 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 111: 3
Voorbereiding HA
Gezongen geloofsbelijdenis Lied 340b
Viering: Lied 375: 1
Schriftlezing: Johannes 6: 32 - 40 + 44 - 51
Voor preek: Lied 653: 2
Na preek: Lied 687: 3
Gebed
Collecteafkondiging diaken
Slotlied: Lied 704: 3

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 09 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 10 jun 2023 om 10:00

Jonge Kerk

zo 11 jun 2023 om 10:00

Inloophuis

di 13 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen