zondag 28 januari 2024

Avondddienst H.A.

Datum: 
 zondag 28 januari 2024
Tijdstip: 
 18:30
Locatie: 
 Oude Kerk

Avonddienst - zondag 28 januari 2024 - 18:30 uur
Bijzonderheden: Voortzetting H.A. / Dankzegging
Kerkelijk jaar: 3e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. E. Westrik uit Boskoop
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Loes Landlust
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: GZB: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 145: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 145: 5
Voortzetting Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 340b  Geloofsbelijdenis
Gebed 
Nodiging en viering
Zingen: Lied 377 : 1, 2, en 5
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Korinte 11: 17 – 34  
Zingen: Lied 381 : 6
Verkondiging: Avondmaal vieren totdat Hij komt!
Zingen: Lied 378
Dankgebed en voorbede, stil gebed en onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 704: 1 en 3
Zegen

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 26 apr 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 27 apr 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen