Antependia

Deze vier antipenia, liturgische kleden in de kleuren paars, wit, rood en groen, worden gebruikt op de liturgische tafel voor de kansel.  Het gebruik van de verschillende antependia is afgestemd op de kleuren van het kerkelijk jaar.

Korte toelichting op antependia:
 
  Paars:
De kleur paars staat voor ingetogenheid, inkeer en verwachting.

We zien een kruis met in het hart een ster. Op de voorgrond staan mensen die vol vertrouwen opzien naar het kruis. De twee halve cirkels geven veiligheid en geborgenheid weer.
  Wit:
Is de kleur van vreugde, feest, reinheid (Openb. 7:13-14).

Het Christogram, de x en de p zijn de eerste letters van het Griekse woord Χριστός dat Christus betekent,  is omgeven door lichtstralen, Christus is het licht der wereld. Boven het water zien we de Alfa en de Omega, Jezus is de eerste en de laatste, het begin en het einde.
  Rood:
De kleur van het vuur en de liefde, Heilige Geest, maar ook van lijden, bloed dat vergoten wordt.

We zien een neerdalende duif (Joh. 1:32) boven vurige tongen (Hand.2:3-4). De Geest zal ieder in vuur en vlam zetten.
  Groen:
Staat voor hoop, groei, leven, toekomst.

Het kruis staat hier centraal, door Jezus’ kruisdood mogen wij vol vertrouwen uitzien naar een nieuwe toekomst. De korenaren zijn het symbool van Christus, het Brood de levens, symbool van hoop op en geloof in leven na de dood. De druiventros geldt als symbool van vreugde en vruchtbaarheid (Joh. 15:3-4, Ik ben de ware wijnstok…..)

Op alle antependia staat aan de onderkant de afbeelding van water met het Ichthusteken. Door het water van de doop/dood mogen wij leven met Christus.   
 
terug

Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen