zondag 21 juli 2024

Ochtenddienst - ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

Datum: 
 zondag 21 juli 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 21 juli 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 8e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. H.J. Franzen uit Pijnacker
Ouderlingen: Wim Goudriaan, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: René Eshuis, Ria Kamp
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is Zomerkids in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.


Orde van Dienst
Aanvangslied: Lied 513: 1, 2, 3, 4
Na votum en groet: Psalm 98: 1
Na verootmoediging: Psalm 71: 1
Na genadeverkondiging: Psalm 81: 9
Na aanwijzing ten leven: Psalm 79: 5
Gebed
1e Schriftlezing: Mattheüs 18: 1-4
Zingen: Lied 782: 2
2e Schriftlezing: Fillippenzen 1: 12-20
Zingen: Lied 782: 3
Na verkondiging zingen: Lied 422: 1, 2, 3
Gebeden, inzameling gaven
Slotlied: Lied 838: 1, 2, 3, 4

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen