zondag 23 juni 2024

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

Datum: 
 zondag 23 juni 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 23 juni 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom uit Gouda
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Jan-Kees Vos
Diakenen: Loes Landlust, Toos Hagers
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: KIA voor Libanon
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst en Jonge Kerk in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.


Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 84: 1, 3
Na aanvangstekst: Psalm 108: 1, 2
Kindermoment, kinderlied: Hemelhoog 299
Na gebed Zingen Lied 315: 1

Na genadeverkondiging: Lied 315: 2
Na aanwijzing ten leven: Lied 315: 3
Schriftlezing: Johannes 1: 14-18 en 35-39
Zingen: Lied 315: 5
Na de preek: Lied 837: 1, 2, 4
Gebeden, inzameling gaven
Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3, 4

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen