zondag 26 mei 2024

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

Datum: 
 zondag 26 mei 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 26 mei 2024 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. L. den Breejen uit Delft
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Wim Goudriaan
Diakenen: Toos Hagers, Ria Kamp
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: GZB: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.


Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 8: 1, 2, 6
Na votum en groet: Psalm 150: 1, 2
Kindermoment: Hemelhoog 16 (Als een hert)
Schriftlezing 1: Romeinen 8: 12-17
Schriftlezing 2: Johannes 3: 14-21
Zingen: Lied 405: 1, 2, 3, 4
Na de verkondiging: Lied 705: 1, 2
Woorden van de inzetting van het Heilig Avondmaal
Na Geloofsbelijdenis: Lied 413: 1
Tijdens de viering: Psalm 103: 9 (1)
Dienst van de gebeden, inzameling gaven
Slotlied: Lied 704: 1, 2, 3

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen