zondag 14 april 2024

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 14 april 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 14 april 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Jaap van der Giessen
Diakenen: Eric Caspers, Loes Landlust
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is KidsHour in de bovenzalen van De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.


Orde van Dienst
Thema: een schilderij en een gebouw

Aanvangslied: Psalm 81: 1,4,8
Na votum en groet: Lied 632
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging en aanwijzing ten leven uit Kolossenzen 3: 1-4 en 12-17
Zingen: Lied 637
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 28: 11-20
Voor preek: Psalm 62: 3,4
Na preek: Lied 642
Gebeden en inzameling gaven
Slotlied: Lied 624

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen