zondag 11 februari 2024

Ga mee! dienst

Datum: 
 zondag 11 februari 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 11 februari 2024 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Ga mee! dienst
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. H.J. Prosman uit Nieuwkoop
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: René Eshuis, Loes Landlust
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: KIA voor Griekenland
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren: Live mee te luisteren via de kerkomroep, er is GEEN livestream.

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Introïtus: Psalm 31 : 1,6
Na Votum en groet: Lied 912: 1 t/m 6
Na smeekgebed: Glorialied 908:1,2,6
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 12: 1-8
Overdenking
Zingen: Opwekking 126
Uiteen in groepen
Korte presentatie
Zingen: Lied 912: 1 t/m 6
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotzang: Lied 416: 1,2

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen