zondag 28 januari 2024

Ochtenddienst H.A.

Datum: 
 zondag 28 januari 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 28 januari 2024 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: 3e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. E. Westrik uit Boskoop
Ouderlingen: Peter Bins, Jan-Kees Vos
Diakenen: René Eshuis, Eric Caspers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: GZB: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst en Jonge Kerk in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Avondmaal: het oer-gebaar van de christelijke gemeente
Aanvangslied: Psalm 65 : 1
Na Bemoediging en Groet: Psalm 65 : 2
Smeekgebed
Woord van genade en gloria
Zingen: Lied 835
Na Kindermoment: Hemelhoog 481
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Korinte  10: 14 - 22
Voor preek: Lied 667: 1, 4, 5 en 6
Na preek: Lied 968: 1, 2
Inzameling van de gaven
Gebeden
Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 23 c: 1en 2
Onze Vader
Afkondiging overlijden: Psalm 4: 3
Slotlied: Psalm 23 c: 3,4, en 5
Zegenbede

 

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen