zondag 24 december 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 24 december 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 24 december 2023 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Dag vóór Kerst
Kerkelijk jaar: 4e zondag van Advent
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. M. Treuren uit Pijnacker
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Jan Peter Leenman
Diakenen: Loes Landlust, Toos Hagers
Organist: Emma Landlust
Koster: Ronald de Jong
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Er is geen oppasdienst
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 19 : 1-2
Na Bemoediging en Groet: Ps. 19, 3 
Kindermoment en Adventsprojectlied
Verootmoediging
Genadeverkondiging: Rom. 5:1-2
Zingen: Lied 445, 1-2
Gebodslezing: Rom. 13:8-13
Zingen: Lied 445, 3-4
Uitleg liturgische bloemschikking
Gebed om de Heilige Geest
Zingen: Psalm 143: 7-12
Zingen: Psalm 143, 8-9   
Schriftlezing: Marcus 1: 29-38
Zingen: Lied 837
Preek
Zingen: Lied 441 : 5-6-7-10 
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 437

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen