zondag 7 mei 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 7 mei 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 7 mei 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. J. Henzen uit Wateringen
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Ria Kamp, Eric Caspers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Kerk in Actie voor Noodhulp Oekraïne
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Waar is God?

Aanvangslied Psalm 116: 1 en 4
Na Votum en Groet: Lied: 273: 1, 2 en 4
Gebodslezing
Zingen: Lied 103c: 1 en 3
Gebed (voorafgaande aan de schriftlezing)
1e Schriftlezing: Psalm 13
2e Schriftlezing: Johannes 6: 60-69
Zingen: Psalm 130: 1 en 4 
Preek 
Zingen: Lied: 913: 2, 3 en 4
Afkondiging van overlijden
Na moment van stilte: Psalm 139 : 1
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Inzameling van de gaven
Slotlied: 919: 1, 3 en 4

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Ochtenddienst - ds. J. de Jong uit Gouda

zo 04 aug 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen