zondag 26 februari 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 26 februari 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 26 februari 2023 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Opnieuw verbinden ambtsdragers
Kerkelijk jaar: 1e zondag 40-dagentijd
Liturgische kleur: Rood
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans,
Peter Bins

Diakenen: Ria Kamp, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Cantorij
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Kerk in Actie voor Zambia
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: NAVOLGING
Preek over Lukas 09: 23

Schriftlezing: Lukas 09: 18 - 27
Aanvangslied: Psalm 91: 1
Na Gods gelofte&groet: Psalm 91: 7 (Invocabit)
Moment met de kinderen
Projectlied    Wie zeg jij dat Ik ben?
Na Verootmoediging: Psalm 51: 1
Genadeverkondiging
Na gebod: Lied 214: 1C,2C,3a
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing: Lukas 09: 18 - 27
Voor preek: Lied 536 : 1C,2a,3C,4a
Na preek: Lied 835
Verbinding ambtsdragers:
Formulier
Cantorij: Locus iste
Na bevestiging: Psalm 134: 1,3
Gebeden
Slotlied: Lied 423: 1C,2a,3a

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 26 apr 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 27 apr 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen