zondag 4 december 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 4 december 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 4 december 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 2e zondag van Advent
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen
Ouderlingen: Peter Bins, Jan-Kees Vos
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Kerk in Actie voor Libanon/Jordanië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Wonderlijk gemaakt
Tekst van de preek: Genesis 2:7

Aanvangslied: Lied 433: 1,3 en 5
Na Votum en Groet: Psalm 25 : 2
Kindermoment
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Lied: Psalm 130 : 3 en 4
Aanwijzing ten leven
Lied: Lied 439 : 2 en 3
Gebed
Schriftlezing: Genesis 2: 7, 18-25
Moment voor toelichting Bloemschikking
Lied: Lied 91 A: 1 en 3
Preek 
Lied: Lied 445
Dienst van de gebeden
Afkondiging bestemming collecten en inzameling
Slotlied: Lied 749

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 24 feb 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 25 feb 2024 om 10:00

Vergadering Kerkenraad

ma 26 feb 2024 om 19:30

Inloophuis

di 27 feb 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen