zondag 25 september 2022

Ochtenddienst - viering H.A.

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 25 september 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal
Kerkelijk jaar: 15e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Jan Peter Leenman
Diakenen: Ria Kamp, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: MET LIEFDE AAN TAFEL
Preek over Lukas 7: 47

Aanvangslied: Lied 103c : 1,2
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 65 : 1,2
Gebed
Kindermoment
Lied met de kinderen: Hemelhoog 506
Schriftlezing: Lukas 7 : 36-50
Zingen: Psalm 32 : 3
Preek
Zingen: Lied 103a : 1
Voorbereiding H.A.
Zingen: Lied 377 : 1,2,3,4,5
Viering
Zingen: Lied 380 : 1 / 2
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 939

terug
 


Agenda

Repetitie Cantorij

di 04 okt 2022 om 00:00

Inloophuis

di 04 okt 2022 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 04 okt 2022 om 19:15

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 05 okt 2022 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen