zondag 19 juni 2022

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 19 juni 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 19 juni 2022 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. J. Verboom uit Gouda
Ouderlingen: Peter Bins, Jan-Kees Vos
Diakenen: Loes Landlust, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: St. De Ondergrondse Kerk
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er KidsHour in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: De waarheid maakt vrij
Tekst van de preek: 1 Korintiërs 14: 3

Aanvangslied: Psalm 100
Na Votum en Groet: Psalm 98 : 1 en 3
Gebed van verootmoediging
Zingen: Lied 680 : 1
Na Genadeverkondiging: Lied 680: 4
Aanwijzing ten leven: 2 Timoteüs 1 : 7-10
Zingen: Lied 680 : 5
Gebed
1e Schriftlezing: Jesaja 50: 4 - 9
Zingen: Lied 313 : 1
2e Schriftlezing: 1 Korintiërs 14 : 1-5
Voor preek: Lied 313: 5
Na preek: Lied 313 : 3 en 4
Dienst van de gebeden
Inzameling van de collecten 
Slotlied: Lied 416 : 1,2,3,4

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 04 okt 2023 om 12:45

Open Kerk

vr 06 okt 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 07 okt 2023 om 10:00

Ochtenddienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen